Co je to krakorec

Krakorec je nosný podpůrný prvek s tvarem hranolu, který se vysouvá z líce zdiva a nese nejčastěji arkýř, případně ochoz nebo balkón. Krakorec se nejvíce užíval hlavně v době gotiky, ale v některých částech Evropy je možné se s touto architektonickou složkou i na budovách, které byly postaveny až za renesance.

Výsledek obrázku pro Co je to krakorec