Co je to krajinný celek

Krajinný celek je prvek zemského povrchu, ve kterém na sebe ve složitých vztahových řetězcích působí jednotlivé části krajiny společně s krajinnými faktory. Mezi ně se řadí například půdní obal, vodní toky nebo rostlinstvo. Každý krajinný celek má alespoň trochu odlišnou strukturu, která ho odlišuje od jiných obdobných celků.

Výsledek obrázku pro Co je to krajinný celek