Co je to krajina

Krajina je částí povrchu země, která má svůj charakteristickou scenérii. Jedná se o množino přírodních a civilizačních prvků. Obvykle se skládá z veškerého vodstva, zvířat, půdy, vegetace a samozřejmě je její nedílnou součástí také člověk. Z pohledu ekologie se jedná o celistvou soustavu, kde na sebe vzájemně působí jak přírodní vlivy, tak i vlivy člověka, respektive člověkem vytvořené složky, například dálnice.

Výsledek obrázku pro Co je to krajina