Co je to kraj

Kraj je územní jednotka, která má omezený druh samosprávy. V České republice existuje čtrnáct krajů, které v sobě zahrnují jednotlivé okresy a společně tvoří jeden stát. Vládu kraje zastává krajské zastupitelstvo, které volí občané dotyčného kraje jednou za čtyři roky. Hlavou každého kraje je hejtman, na němž se shodne zvolené zastupitelstvo po volbách. Volit do krajského zastupitelstva mohou všichni občané daného kraje, kteří jsou nejpozději v den voleb zletilí a nebyla jim odebrána svéprávnost, například z důvodu těžké duševní poruchy.

Výsledek obrázku pro Co je to kraj