Co je to koridor

Koridor je obecně považován za průchod či spojovací chodbu. Může mít ale i jiné významy. Běžně se pojem „koridor“ používá i ve sportu, například v pozemním hokeji nebo pro území, které se používá pro přepravu lidí a zboží. Koridor může být silniční, letecký, námořní či železniční.

Výsledek obrázku pro Co je to koridor