Co je to kontrolní otvor komína

Kontrolní otvor komína se nachází ve třech oblastech – v komínovém plášti, komínové vložce a kouřovodu. Kontrolní otvor slouží k umožnění kontroly průchodnosti komínu, kondenzátní jímky a kouřovodů a slouží rovněž k odstraňování kondenzátu ze spalin.

                                                              Související obrázek