Co je to komunikace pozemní

Komunikace pozemní je dopravní cesta, kterou mohou libovolně používat nejen motorová vozidla, ale i cyklisté a v neposlední řadě také chodci. Obvykle se jedná o druh stavby, například dálnici nebo rychlostní silnici, ale do oblasti pozemní komunikace spadají také místní komunikace. Naprostou většinu pozemních komunikací spravuje stát, respektive příslušná obec. Starají se o jejich průjezdnost a v případě poškození i o opravy.

                                                                  Výsledek obrázku pro Co je to komunikace pozemní