Co je to komunikace místní

Komunikace místní je komunikace, která slouží hlavně na místní úrovni. Obvykle se tím myslí území dané obce. Tento typ komunikace je samozřejmě zcela zpřístupněn všem. Místní komunikací jsou myšleny nejen silnice a železnice, ale také chodníky, náměstí nebo parkoviště. Místní komunikaci z větší části udržuje v chodu místní samospráva.

                                                      Související obrázek