Co je to komín odolný při vyhoření sazí

Komín odolný při vyhoření sazí je komínem, který splňuje certifikaci a prošel zkouškou, která v tomto směru potvrdila jeho odolnost. Vyhoření sazí je jevem, který se nejčastěji vyskytuje při používání nevhodného paliva nebo při zanedbání preventivních kontrol a případného delšího nečištění komínu. Jakmile dojde k hoření sazí uvnitř komína, je dobré zavolat odborníky a celý komínový systém nechat důkladně prohlédnout.

Výsledek obrázku pro Co je to komín odolný při vyhoření sazí