Co je to kolektor hybridní vzduch-kapalina

Kolektor hybridní vzduch-kapalina je kolektor, který pracuje se dvěma látkami pro využití tepla. Používá se jak vzduch/voda, tak i vzduch/glykol-voda. Tento hybridní koncept je zcela ideální do našeho podnebí. V letních měsících v České republice dosahují často teploty až tropických hodnot, což dokáže ohřát kolektor až do výše 50°C, což je více než postačující k přípravě teplé vody. V chladnějším období se sice nedaří kolektory rozehřát na více než 30°C, ale i tak je to stále dost na to, aby dokázal ohřát vzduch v budově.

Související obrázek