Co je to kolektor hybridní fotovoltaicko-tepelný

Kolektor hybridní fotovoltaicko-tepelný je přístroj, který umožňuje kombinovaně vyrábět jak elektrickou, tak i tepelnou energii pomocí slunečního záření. Fotovoltaické panely jsou schopny absorbovat nejen sluneční záření, ale také teplo, které se dá u hybridních kolektorů velmi dobře zužitkovat. To může zvýšit účinek fotovoltaických panelů, které mimo letní sezónu postrádají vysokou efektivitu. To má příznivé dopady jak na finance, tak i na ekologii.

Výsledek obrázku pro Co je to kolektor hybridní fotovoltaicko-tepelný