Co je to klima

Klima, známé spíše jako podnebí, je dlouhodobý charakter podnebí v určitém místě, který je ovlivněn jak atmosférickými jevy, tak i člověkem. Chováním klimatu se zabývá věda jménem klimatologie, která se snaží předvídat chování počasí v krátkých i dlouhodobých časových úsecích. Základními prvky, které u klimatu rozlišujeme, jsou teplota vzduchu a množství srážek na jednom místě. 

 Výsledek obrázku pro Co je to klima