Co je to katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí je množinou informací, které se týkají jednotlivých pozemků. Jedná se o informace veřejně dostupné. Součásti tohoto souboru není pouze lokalita pozemků, ale také údaje o jejich majitelích, kvalitě půdy či zástavních právech. Katastr nemovitostí slouží také ke statistickým, technickým, daňovým, poplatkovým i ekologickým účelům. Jedná se o široký informační systém, který je v současnosti ve větší části uložen v elektronické formě. To nejen zjednodušuje systém vyhledávání, ale také usnadňuje aktualizaci údajů.

Výsledek obrázku pro Co je to katastr nemovitostí