Co je to kanalizace

Kanalizace je systémem staveb, které se starají o odvod veškeré odpadní a srážkové vody z domu. Jedná se o samostatně fungující mechanismus, který je často napojen na další kanalizační prvky moderní doby, například na čistírnu odpadních vod. Odpadní a srážková voda se mohou odvádět společně nebo odděleně. Pokud se jedná o společný odvod, pak jde o společnou kanalizaci. Jsou-li ovšem odpadní a srážková voda odváděny odděleně, jedná se o systém oddílné kanalizace.

Výsledek obrázku pro Co je to kanalizace