Co je to izolace

Izolace je způsob, jak od sebe oddělit dvě složky takovým způsobem, aby se obě složky nemísily mezi sebou. Prvními izolačními materiály byly kožešiny zvířat, které působily jako ochrana před chladem. Dnes se již používají sofistikovanější materiály jako jsou například molitan, polystyren, polyester nebo skelná vata. Každý izolační materiál má své specifické vlastnosti a používá se k něčemu jinému. Běžně se izolace používá k nepropuštění tepla, zvuků nebo vody. Krom stavebnictví se však tento pojem využívá i v jiných oborech, například v medicíně nebo v evoluční biologii.

Výsledek obrázku pro Co je to izolace