Co je to informační povinnosti

Informační povinnost je povinností poskytnout všechny relevantní informace a data. Informační povinnost se vztahuje například na soukromé podnikatele, kteří mají povinnost informovat své zaměstnance o finanční způsobilosti své firmy a jejím případném dalším vývoji. Informační povinnost se však nevztahuje pouze na právnické osoby, ale i na lékaře, bankovní domy a další.