Co je to index lomu

Index lomu je fyzikální veličinou bez rozměru, které popisuje šíření světla v látkách. Dělí se na absolutní index zlomu a relativní index zlomu. Absolutní index se vymezuje jako poměr rychlosti šíření světla v prostředí vakua s daným prostředím. Relativní index je poměrem rychlostí šíření světla ve dvou optických prostředích. Index lomu se měří pomocí přístroje známého jako refraktometr. V praktické rovině se měření používá hlavně v medicíně, například při zjišťování relativní hustoty moči. Obdobným způsobem se v sérech zjišťuje výskyt celých bílkovin.

                                                       Výsledek obrázku pro Co je to index lomu