Co je to hydroizolace

Hydroizolace je typem izolace, která má v popisu práce bránit průniku vody do stavební konstrukce a dále do vnitřních prostorů stavby. Pokud je hydroizolace opravdu na vysoké úrovni, zvládne zabránit průniku vodního živlu v jakékoliv podobě. Používá se hlavně na místech, kde by voda mohla dělat největší potíže. Ve venkovním prostředí se jedná hlavně o střechy, zvláště vodorovné, nebo terasy a v interiéru jde nejčastěji o koupelny. Hydroizolace se dělí dle použitého materiálu na živičné, plastové a polyetylenové.

                                                             Výsledek obrázku pro Co je to hydroizolace