Co je to hydrofobizace

Hydrofobizace je postup, díky kterému se vytvoří na materiálu vrstva, která odpuzuje vodu. Je nezbytné, aby byl materiál porézní a dokázal tak nasát hydrofobizační prostředek. Ten je bezbarvý a postrádá také jakýkoliv specifický zápach. Prostředek se obvykle natírá, ale aplikován může být také postřikem či v případě menších předmětů i ponořením. Menší potíží může být možné odlišné zbarvení ošetřeného materiálu, který se dostal do kontaktu s vodou, od materiálu, který ošetřen nebyl. Tento problém ale vymizí v okamžiku uschnutí. Délka, po kterou hydrofobizační prostředek účinkuje, je u jednotlivých materiálů odlišná, ale obecně se jedná o desítky let v případě použití kvalitních roztoků.

Související obrázek