Co je to hrázděné zdivo

Hrázděné zdivo je specifickým typem zdění, kdy je dřevěná nosná trámová konstrukce zvenčí viditelná a zbytek stěny, která je nejčastěji tvořena cihlami, je opatřen omítkou. V naší zemi se s takovým typem staveb není možné setkat příliš často. V menší míře se vyskytují domy s hrázděným zdivem v západních a severních Čechách v oblastech, kde před válkou tvořila většinu obyvatelstva německá menšina. A právě v Německu se hrázděné zdivo používalo nejvíce v Evropě. Vznik hrázděného zdiva se datuje až do dvanáctého století, kde v tomto období začaly hrázděné stavby nahrazovat tradiční dřevěné domky.

                                          Související obrázek