Co je to hluk

Hluk je zvuk s vysokou intenzitou, který je nejen nepříjemný, ale může dokonce poškodit i sluch. Hluk se může dělit podle svého účinku na subjektivní a objektivní. Subjektivní hluk je velmi obtěžujícím jevem, který může zásadně narušit soustředění jedince a tím nahlodat jeho duševní pohodu. Čím déle je člověk takovému hluku vystaven, tím horší se u něj projevují příznaky. V extrémních případech může dojít k poškození či dokonce ztrátě sluchu. Objektivní hluk se neposuzuje pocity jedinců, ale důkladným a přesným měřením. Naměřená hodnota se pak udává v decibelech.

Výsledek obrázku pro Co je to hluk