Co je to hlavní korunová římsa

Hlavní korunová římsa, která se také nazývá okapovou římsou, je architektonickým prvkem, který má za úkol rozdělovat stěnu budovy od podstřeší. Obvykle to bývá nejzdobnější římsa na domě. Římsa je tradičně tvořena nosnou složkou, nesenou složkou a okapní deskou. Nemá působit pouze dekorativně, ale funguje i jako ochrana budovy, okna či dveří. Římsy byly po staletí nedílnou součástí většiny domů a až architektonické styly dvacátého století je začaly opomíjet.

                                                   Výsledek obrázku pro Co je to hlavní korunová římsa