Co je to hambalek

Výraz hambalek se používá ve stavebnictví a označuje vodorovný trám, jehož úkolem je spojovat dvě protilehlé krokve. Používá se ve výškách nad dva metry, aby pod ním bylo možné bez problémů projít. U větších typů krovů se používá i více hambalků najednou. Spojení mezi hambalkem a krokvemi obvykle zajišťuje plátování či čepování. Až do druhé poloviny devatenáctého století byly hambalky nejrozšířenějším druhem propojení krovů u nás. Postupně však dostávaly přednost vaznicové krovy.

                                                       Výsledek obrázku pro Co je to hambalek