Co je to grotta

Grotta je zavedený výraz pro jeskyně přírodního a umělého typu. Grotta je původně italské slovo a doslova znamená „krypta“. Přírodní grotty se nejčastěji vyskytují v těsné blízkosti vodních ploch. Umělé typy jsou pak k vidění jako součást renesančních, respektive barokních zahrad nebo ve sklepeních zámků. Architekti umělých grott často jejich stěny obohatili krápníkovou omítkou či vsazenými lasturami.

                                              Výsledek obrázku pro Co je to grotta