Co je to globální oteplování

Globální oteplování je procesem, který se podle mnoha vědeckých studií zásadně podílí na změnách klimatu naší planety. Díky mnoha lidským činnostem uniká do atmosféry nemalé množství skleníkových plynů, které v atmosférickém prostoru zachycují teplo a tím značně utužují skleníkový efekt. Díky tomuto principu pak vzniká globální oteplování. Existují však i věděčtí pracovníků, kteří s touto teorií nesouhlasí. Podle nich je globální oteplování způsobené člověk mediální bublina a nedochází k němu díky skleníkovým plynům, nýbrž zcela přirozeně.

Výsledek obrázku pro Co je to globální oteplování