Co je to glajcha

Glajcha je pojem, který se používá pro nejvyšší bod stavby ve chvíli, kdy je budova postavena až po střešní úroveň. Glajcha však může být i výraz pro stromeček či věnec, který se připevňuje na krov nebo na komín. V přeneseném významu však může glajcha označovat také dokončení hrubé stavby.

Výsledek obrázku pro Co je to glajcha