Co je to geoprvek

Geoprvek je modelovým obrazem skutečného objektu, která se dále nedá dělit na jednotky ani na objekt stejného typu. Geoprvek se dále štěpí na tři základní typy – polygonové, liniové a bodové geoprvky.

                                                       Výsledek obrázku pro Co je to geoprvek