Co je to geologie

Geologie je vědou, která se zabývá zkoumání stavby, složení a vývoje Země. Geologie je velice složitý obor, který se skládá na řadu podoborů jako jsou dynamická, strukturní, historická, sedimentální, ložisková či regionální geologie. V oboru stavebnictví se nejvíce používá aplikovaná geologie. Ta umožňuje díky využívání dalších technických i geologických oborů efektivně řešit různé úkoly z praxe. Používá se nejen při stavbě budov, ale také ve vodohospodářsví, průmyslu nebo hornictví.

Výsledek obrázku pro Co je to geologie