Co je to geodézie

Geodézie je vědním oborem, jehož náplní je zkoumání rozměrů a fyzikálních vlastností Země, jejich částí nebo objektů, které se nacházejí mimo ní. Součástí výzkumu jsou složité matematické, fyzikální i geometrické metodologie. Geodézie určuje vzájemné polohy bodů, které se na zemském povrchu nacházejí v souřadnicovém systému. To v konečném důsledku umožňuje tvorbu detailnějších map, které mohou mít klasickou papírovou podobu nebo být převedeny do virtuální formy. Geodézie se rozděluje na vyšší a nižší. Ve vyšší geodézii se zkoumají tvary Země a provádí se výpočty geodetických sítí. Zaměřuje se na velká území jako jsou kraje či dokonce státy. Nižší geodézie se naopak zabývá měřením území menšího rozsahu. Výpočty jsou však daleko přesnější.

                                                      Výsledek obrázku pro Co je to geodézie