Co je to fronton

Fronton je prvek používající se hlavně v tradiční řadové architektuře. Má podobu štítového nástavce a nejběžněji se umisťuje nad okno nebo portál. Svým tvarem připomíná rovnoramenný trojúhelník. Pokud se nachází fronton nad oknem, obvykle se označuje jako suprafenestra, pokud je umístěn nade dveřmi či branou, nazývá se supraportou.

Výsledek obrázku pro Co je to fronton