Co je to fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaická elektrárna je ekologickým zdrojem elektrické energie. Její hlavní součástí jsou fotovoltaické články, které elektřinu produkují. Schopnost vyrábět elektrický proud je ale u slunečních elektráren mnohem omezenější než u jiných typů. Množství energie, kterou elektrárna dokáže vyrobit, totiž zcela závisí na slunečním záření. V ideálním případě je záření dlouhodobé a disponuje vysokou intenzitou. To je však možné pouze v letních měsících. Intenzita i počet slunečních hodin se s podzimem začínají povážlivě snižovat. Hlavně proto fotovoltaické elektrárny nevystřídaly uhelné typy.

Výsledek obrázku pro Co je to fotovoltaická elektrárna A