Co je to feston

Feston je estetickým prvkem používaným jak na fasádách domů, tak i stěnách pokojů. Feston má nejčastěji podobu květin, ale může znázorňovat i ovoce či listy. Často je také ovázaný stuhou. Festony mohou být malované, ale i plastické. Jejich původ sahá až do antiky, kde se používaly jako ozdoby paláců a chrámů. V novodobé historii se festony začaly používat až s příchodem renesance. V českém království se uchytily koncem osmnáctého století.

                                      Výsledek obrázku pro Co je to feston