Co je to expanzní nádoba

Expanzní nádoba je nádobou, která slouží k vyvažování změn objemu kapaliny, za které může změna teploty. Funguje jako regulátor přetlaku v soustavě. Expanzivní nádoby se běžně využívají v topných i solárních systémech a mohou fungovat i jako součást okruhů pitné vody. Expanzivní nádoby se dělí na otevřené a uzavřené. Otevřené se umisťují v dostatečné výšce nad potrubí, například na půdě. Dnes se už ale jedná o zastaralé řešení. Uzavřené expanzní nádoby jsou modernější a používají se například u vratného potrubí, případně u čerpadla. Tím se v systému lépe rozkládá tlak.

Výsledek obrázku pro Co je to expanzní nádoba