Co je to evidence a ukládání územně plánovací činnosti

Evidence a ukládání územně plánovací činnosti má za úkol evidovat veškerý urbanistický rozvoj obcí, respektive krajů. Každý pokrok je do evidence vždy zanesen a ta je tudíž neustále aktualizována.

Výsledek obrázku pro Co je to evidence a ukládání územně plánovací činnosti A