Co je to elektroinstalace

Elektroinstalace je množina různých elektronických zařízení, které ovládají elektrický proud v lokalitě, ve které probíhá jeho výroba, přeměna, úprava či spotřeba. Jejím hlavním úkolem je přenášet elektrickou energii nebo data slaboproudých signálů. Pro elektroinstalaci v domech se spíše používají výrazy jako rozvodná síť u silových rozvodů nebo datová síť u rozvodů datových. Synonymem pro elektroinstalaci ve vozech či na lodích je kabeláž, respektive elektrická výzbroj.

                                                       Výsledek obrázku pro Co je to elektroinstalace