Co je to elektrický obvod

Elektrický obvod je vodivé propojení více elektrických složek v jeden celek. V obvodu mohou být zapojeny například odpory, cívky, kondenzátory či spínače. Znázorňuje se speciálními schématickými značkami. Elektrický obvod může mít mnoho podob. Může být malý, integrovaný nebo naopak může obsahovat celou velkou elektrickou síť. Rozeznáváme dva základní typy obvodu – uzavřený a otevřený.

                                                                 Výsledek obrázku pro Co je to elektrický obvod