Co je to ekosystém

Ekosystém je množina všech živých i neživých složek, které se v prostředí vyskytují a které spolu komunikují a vzájemně se ovlivňují. Rozlišujeme dva základní ekosystémy – přirozený a umělý. Přirozený ekosystém funguje bez jakéhokoliv či pouze minimálního zásahu člověka. Probíhá v něm přirozená autoregulace a obnova. Umělý ekosystém je naopak zcela pod nadvládou člověka, který do něj pravidelně zasahuje. Tento druh ekosystému je dnes převažující. Můžeme do něj zařadit zahrady, parky, lesy nebo pole.

Výsledek obrázku pro ekosystém