Co je to EIA

EIA je zkratka anglického sousloví „Environmental impact assessment“, která v české překladu zní „Vyhodnocení vlivů na životní prostředí“. Pod tímto názvem se skrývá studie, jejíž úkolem je zjistit, zda by hodnocená stavba neznamenala příliš velký zásah do okolního prostředí, hlavně tedy přírody. Tuto studii nemusí mít vyhodnocené projekty menšího rozsahu, ale u velkých staveb jako jsou například továrny, je to nutnost. Sice ani negativní hodnocení zprávy nemusí hned znamenat ukončení či přepracování projektu, ale správní úřady obvykle závěry studie berou v potaz.

             Výsledek obrázku pro Co je to EIA