Co je to drobná stavba

Drobná stavba je stavbou, která se nemusí evidovat na katastru nemovitosti. Dle zákona je nutné
zavést do evidenci až stavby s jedním a více podlažími a plochou, která přesahuje 16 m2 a na výšku
měří více než 4,5m. Dobrými příklady jsou například skleník nebo větší zahradní domek. Na
lesních pozemcích se jedná o stavby do 30 m2 a o výšce 5m. Ovšem v takovém případě je nutné,
aby stavba sloužila čistě pro účely myslivosti či k zušlechťování lesa.