Co je to dílčí územní plán

Dílčí územní plán je dokumentace, která na vyčleněné části pozemku obce určuje, na kterých parcelách je možné stavět a na kterých ne. Obvykle také obsahuje podmínky i pro stavby, které jsou již postaveny. Součástí jsou i krajinné návrhy na přírodní místa, která mají sloužit jako obydlí pro živočichy. V našich končinách se jedná hlavně o lesy. Dílčí územní plán je nedílnou součástí územně plánovací dokumentace, kterou má každá obec.

                                                      Výsledek obrázku pro sub-zoning plan