Co je to difuzně otevřená stěna

Difuzně otevřená stěna je stěna, která umožňuje přesun molekul vody skrze konstrukci. Difuzně otevřená stěna má hlavně tu výhodu, že molekuly vody, které skrze ní procházejí, fungují jako účinné preventivní opatření před usazením plísní, hub a dalších škodlivých organismů. Navíc jsou stavby s difuzními stěnami mnohem lépe zajištěny proti hluku a mají vynikající tepelně akumulační vlastnosti. Jedná se však pořád o relativně novou technologii a ne každý architekt je schopen navrhnout dům s difuzně otevřenými stěnami tak, aby fungoval na 100%.

                                                 Výsledek obrázku pro difuzně otevřená stěna