Co je to difuze vodní páry

Difuze vodní páry je druh transportu molekul vody. V případě H2O je to přesun pomocí vzduchu. Difuzí se ale plyn nešíří pomocí rozdílu tlaků, jak je to běžné u proudění, ale molekulárním tokem. Takovým způsobem se šíří i póry, případně kanálky, které jsou součástí mnoha stavebních materiálů. Jelikož je však vzduch schopen pojmout jen určité množství vodních molekul, při výpočtech difuze tak obvykle není nutné brát v potaz koncentraci vodní páry, ale převážně její tlaky.

                                             Související obrázek