Co je to dávkovací zařízení

Dávkovací zařízení je přístroj, který dokáže v ideálním případě přesně nadávkovat potřebné množství určené látky. Může mít mnoho podob. Od běžné plastové kanyly s propustným ventilem, který je obvykle propojen s menší nádobou a používá se hlavně k dávkování čistících prostředků až po sofistikovaný stroj řízený z části počítačem, který je schopen na mililitry přesně nadávkovat zvolené přísady. Toto zařízení se používá hlavně v chemickém průmyslu.

                                          Výsledek obrázku pro dosing equipment