Co je to asanace

Asanace znamená ozdravení životního prostředí. Tento pojem se začal používat na začátku osmnáctého století, kdy bylo nutné výrazně zlepšit nepříliš vhodné hygienické podmínky, které v té době panovaly ve většině evropských měst. V praxi může asanace znamenat stavební úpravu celých městských čtvrtí, kdy je mnohdy nutné přistoupit k demolici mnoha objektů. Dnes se takto radikální postupy provádějí mnohem méně, jelikož jsou v současnosti nové části měst plánovány podle moderních hygienických norem. Asanace se tak v moderním světě týká hlavně starších částí obcí.
                                                          Související obrázek