Co je to antikorozní nátěr

Antikorozní nátěr patří mezi nejefektivnější a zároveň nejlevnější způsoby, jak ochránit kov před zhoubnými vlivy koroze. Nátěry se dají aplikovat na veškerý kov. Mohou se používat k ochraně vstupních branek, plechový bud či kovových součástí vozidel. Jedna vrstva však většinou nestačí, obvykle jsou potřeba celkem tři nátěry, aby mohl nátěr dokonale plnit svou ochrannou funkci. Moderní antikorozní přípravky jsou vyráběny ekologickými způsoby a mají tak minimální negativní vliv na životní prostředí. Navíc se jedná o nehořlavou a nejedovatou hmotu, takže jsou obvykle i zdraví neškodné.

                           Výsledek obrázku pro anticorrosive coating