Co je to anhydritový potěr

Anhydritový potěr se používá k tvorbě vnitřních podlah. Jedná se o poslední nenášlapovou vrstvu, na kterou se pak umisťují koberec, parkety, kachlíky či plovoucí podlaha. Díky tekutému charakteru potěru je práce s ním velice snadná a rychlá, jelikož není nutné přistupovat k zhutňování ani zarovnávání povrchu podlahy. I proto dnes anhydritové potěry prakticky vystřídaly potěry z cementu.
 
Po anhydritem zarovnané podlaze se dá chodit již během 24 hodin po aplikaci. S pokládkou parket nebo plovoucí podlahy je ale nutné vyčkat ještě dalších 5 dní.

Související obrázek