Co je město paralelní

Jedná se o propracovaný námět, který si dává za úkol odlehčení městu plánovitým založením nového a rozsáhlého sídelního útvaru s přemístěnými pracovišti a také výkonným dopravním spojením se stávajícím městem. 

Výsledek obrázku pro Co je město paralelní A